Holisticki-pristup-adhara-ayurveda-nutricionizam

Holistički pristup

Ravnoteža tijela i uma.

Holistički pristup u medicini je način liječenja koji uključuje naše tijelo, um, duh i emocije te se kao primarni cilj holističke medicine, u cilju postizanja optimalna zdravlja, smatra uspostavljanje njihove ravnoteže. Vjeruje se da se osoba sastoji od međusobno povezanih dijelova i ukoliko jedan ne funkcionira to će se odraziti na funkciju ostalih dijelova odnosno ako je osoba u neravnoteži (fizičkoj, emocionalnoj ili duhovnoj) to će se kao posljedica odraziti na njeno zdravlje. Jedna od najstarijih holističkih medicina je Ayurveda koja je nastala prije nekoliko tisuća godina u Indiji. Prema Ayurvedi sve što utječe na fizičko, duhovno i emocionalno stanje može dovesti do neravnoteže te se pacijenta nastoji educirati na promjenu životnih navika kroz prehranu, fitoterapiju, masaže i vježbanje.