adhara

PETRINJSKI TANJUR ZDRAVLJA

Centar Humanika već sedmu godinu realizira edukativne programe kroz projekte usmjerene usvajanju pravilnih prehrambenih navika, stavova i zdravog načina življenja, te smanjenja učestalosti posljedica nepravilne/deficitarne prehrane.

Ciljevi svih projekata bazirani su na nacionalnim strategijama;-da svako dijete jede kvalitetnije, raznovrsnije, količinski dovoljno, te da je hrana koju jede kontrolirana u stručnim institucijama-da sva djeca usvajaju pozitivne prehrambene navike od najranije dobi – izgrađuju i usvajaju ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA-da se smanji broj djece s poremećajima vezanim za nepravilnu prehranu (pretilost, gojaznost, bolesti metabolizma i ostale bolesti vezane uz nepravilnu prehranu), a koje se javljaju u kasnijoj životnoj dobi i bitno narušavaju kvalitetu života.

Programi su podržani na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini od Grada Petrinje, Sisačko-Moslavačke županije i Ministarstva zdravlja RH.

Partneri i suradnici bile su javne ustanove, vrtići, osnovne i srednje škole. Kroz uspješne suradnje stvorena je platforma za nove programske aktivnosti.

Jedan čvrsti krug suradnje upravo je područje Grada Petrinje gdje se kroz punktove usmjerene na zdravlje lokalne zajednice mogu realizirati javnozdravstveni programi.

Projektu se pridružila glavna voditeljica Adhara centra educirajući nastavnike, kuhare i ostale djelatnike škola i vrtića. Također, imala je priliku susresti i gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića koji je također podržao projekt.