Prehranom se mogu unaprijediti sportski rezultati, prevenirati mnoge bolesti, te liječiti ili pak podržavati proces liječenja. Programima prehrane pojedinac ili obitelj, sportaš, dijete, trudnica ili bolesna osoba, dobivaju jasne preporuke u odabiru hrane, načinu pripreme hrane, dodataka prehrani /suplementacije, te detaljno izrađene jelovnike sa receptima na tjednoj ili više tjednoj bazi.