adhara

Završili smo prvu godinu tečaja Ayurvedski nutricionizam

Naši polaznici su primili certifikate u neformalnom obrazovanju o završenoj edukaciji. Za obranu diplome zadatak je bio napraviti jelo po principima ayurvede. Drugu generaciju upisujemo na jesen 2020. godine. 🙂