High-fiber-diet–dijeta-bogata-vlaknima-adhara-ayurveda-nutricionizam

High fiber diet – dijeta bogata vlaknima

Prehrambena ili dijetalna vlakna sastojak su hrane kojem se posvećuje sve više pažnje u medicinskim krugovima.

Dijeta bogata dijetalnim vlaknima nastala je kao rezultat istraživanja vezanih za bolesti i zdravlje donjeg djela probavnog sustava, prevenciju i liječenje karcinoma, sniženje kolesterola.
Dijeta se preporuča od strane raznih zdravstvenih institucija poput Harvard School of Public Health, American Gastroenterology Association, American College of Gastroenterology, American Cancer Society, Mayo Clinic itd. S obzirom na zdravstveno stanje, podneblje, prehrambene navike tog kraja, dijeta se koristi u čitavom svijetu za liječenje prevenciju gastrointestinalnog trakta, srca, krvnih žila te karcinoma.