Kako bi se dobro zdravlje postiglo, ali i održalo, ayurveda preporuča primjenjivanje specifične dnevne rutine („dinacharya“), ali i sezonskog režima („rinacharya“).

Ayurveda i dnevna rutina

Ayurveda smatra higijenu, prehranu i način života od iznimnog značaja za zdravlje.

Brojni savjeti iz ayurvede daju nam opis kako održati zdravlje primjenom zdravog načina života odnosno uče nas da se mudar čovjek zanima za zdrav i dug život uzimajući u obzir da se mora posvetiti odabiru hrane, ali ako želi ostvariti sreću mora pripaziti i na svoje ponašanje.

Ayurveda vjeruje da za dobro zdravlje moramo zadovoljiti četiri komponenete: dharma (dužnost), artha (zdravlje), kama (uživanje) i moksha (spasenje).

Higijena, prehrana i način života su od iznimnog značaja za dobro zdravlje u ayurvedi. Kako bi se dobro zdravlje postiglo, ali i održalo, ayurveda preporuča primjenjivanje specifične dnevne rutine („dinacharya“), ali i sezonskog  režima („rinacharya“).

Što ayurveda podrazumijeva pod postizanjem dobroga zdravlja?

Sushruta definira zdravlje kao stanje kada su sve tri doše u stanju ravnoteže, probava i metabolizam su pravilni (agni), elementi tkiva (dhatus) i ekskrecija (malas) su u normalnom stanju, a osoba je tjelesno i mentalno sretna i zadovoljna. Temeljni faktori su tri doshe: vata, pitta i kapha i obnavljanje njihove ravnoteže što posljedično utjeće na funkioniranje cijelog tijela. Dobra probava je ključ prema zdravlju. Slaba, siromašna probava proizvodi amu, toksične tvari za koje se vjeruje da uzrokuju bolesti. Ama možemo na tijelu uočiti kao bijele naslage na jeziku, no ama se može taložiti i u debelom crijevu ili krvnim žilama. Ama nastaju kada je porećena ravnoteža probave i metabolizma unešenih tvari. Za razliku od ame, agni se smatra vatrom koja, kada funkcionira normalno, održava sve funkcije organizma. Neravnoteža agni dovodi do neravnoteže dosha i nastaje kao posljedica velikog unosa hrane i pića koji su za naš organizam loši te zbog susprezanja emocija. Agni koji je pod prevelikim utjecajem kaphe može usporiti proces probave dajući nam osjećaj težine, kod vate dovodi do vjetrova i grčeva, a u nekim slučajevima ili do dijareje ili konstipacije. Kao važna stavka dnevne rutine navodi se da se hrana uzima na pravilan način odnosno da se u obzir uzima kvaliteta, kvantiteta i učestalost uzimanja. Ayurveda kaže da je hrana osnovni faktor koji utječe na našu snagu, kompleksnost i vitalnost življenja, a za bolesti smatra da nastaju kao posljedica manjkave prehrane. Iz toga razloga brojni tretmani u ayurvedi uključuju oporavak poremećenih funkcija.

Kao što je ranije navedeno, za postizanje dobrog zdravlja ayurveda nam savjetuje da se pridržavamo određene dnevne rutine koja uključuje:

  • Rano ustajanje: osoba bi trebala ujutro rano ustati i slijediti režim čišćenja. Moramo usvojiti navike da brinemo o svome tijelu kako bismo ga održavali zdravim. Čišćenje uključuje pranje zubi, struganje naslaga s jezika, redovitu masažu tijela, aplikaciju ulja na glavu, kupanje, podrezivanje brade, kose i noktiju, nošenje čiste odjeće, korištenje parfema…
  • Vježbanje: ispravno izvođenje vježbi odražava se na naše fizičko i psihičko zdravlje. Kako bi se izbjegle nezgode vrstu vježbanja treba prilagoditi godinama i prakrti. Kapha osobe preporuča se izvođenje težih vježbi, pita individualca umjerena aktivnost i za njih je preporuka da izbjegavaju vježbanje kroz podne i kada je velika vanjska temperatura, dok vata osobe trebaju imati regularnu vježbu, ali umjerenog intenziteta i za njih je preporuka yoga te da izbjegavaju aktivnosti poput aerobika.
  • Zadovoljiti tjelesne potrebe poput gladi, žeđi, mokrenja, defekacije spavanja,…

Mentalna i moralna disciplina jedan je od važnih aspekata dnevne rutine. Kako ispoštovati moralnu i mentalnu disciplinu? Poštivati druge osobe, biti od pomoći drugim osobama, donositi odluke, biti hrabari, inteligentni, kloniti se društva koje nam stvara nervozu te izbjegavati pretjeranu konzumaciju alkohola.