Duzi-zivotni-vijek-adhara-ayurveda-nutricionizam

Duži životni vijek

Životni vijek se dramatično produžio u dvadesetom stoljeću

što je jedno od najvećih društvenih postignuća u povijesti. Prosječni životni vijek rođene djece u 19-om stoljeću nije bio duži od 50 godina, dok trenutačno predviđanja u životnom vijeku u Japanu premašuju 83 godine (koje je trenutno u vodstvu), te 81 godina života u nekoliko drugih zemalja. Manje razvijene zemlje imaju stabilan porast životnog vijeka od vremena nakon drugog svjetskog rata, iako se to ne odnosi u potpunosti na sve regije tog djela svijeta (izuzeće je Afrika u kojoj životni vijek nije dugačak zbog prisutnosti bolesti i epidemije poput HIV-a). Najveći porast u produženju života dogodio se u istočnoj Aziji gdje se povećao s 45 godina u 1950. na 74 godine životnog vijeka danas.
U zapadnom svijetu – razvijenim zemljama, životni vijek se također izrazito povisio.
Svemu tome pridonijela su otkrića u znanosti i tehnologiji, dostatnost hrane i ukupno poboljšanje standarda života pojedinca u tim zemljama. Javno zdravstveni projekti danas su sadatvni dio zdravstvene skrbi i značajno pomažu produljenu životnog vijeka.
Ipak u zapadnim zemljama, postoji predviđanje da bi se životni vijek mladih naraštaja mogao smanjivati, uslijed nepravilnog stila života.
Dopustite si smijeh, šećite i upijajte zrake sunca te jedite umjereno i kvalitetno, te sami pridonesimo produženju životnog vijeka, ispunjenog srećom.